wz
Revize Elektrospotřebičů Praha 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Revize elektrospotřebičů Elektrických přístrojů Kontakt revizní technik Termíny Působnost
ČSN 331600 ed.2 CENA Ručního nářadí Elektrická zařízení Kancelářská technika Spotřební elektrotechnika Zdravotní a laboratorní technika Užívání Kontroly zákony nařízení vlády vyhlášky
Revize elektrospotřebičů Praha

Revize elektrspotřebičů
Praha 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Revize elektrospotřebičů Ragdoll Camael.cz

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

revize elektrospotřebičů revize elektrospotřebičů
revize elektrospotřebičů Praha
 

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrospotřebičů Plraha 6

revize elektro spotřebičů revize elektrospotřebičů Praha


REVIZE Elektrospotřebičů Praha  

Bytové domy Praha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 revizní technik hotely,ubytovny revize tiskárny tiskárny,kopírky

Revize elektrospotřebičů Praha

školy, školky

kancelářské a průmyslové objekty

průmyslové a živnostenské provozy

ubytovny, hotely, hostely

Pravidelné revize elektrospotřebičů pro firmy Praha 5,6 a okolí revize spotřebičů

Pravidelné revize elektrospotřebičů podle ČSN 331600 ed.2.jsou důležitou částí naší práce.Mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti revizního technika, kvalitní a rychlé provedení revizních prací Pro moje zákazníky poskytuji také služby drobných oprav zjištěných závad elektrických spotřebičů přímo na místě.
Revize elektrospotřebičů se provádějí dle normy ČSN 331600 ed.2. Během provozování elektrospotřebičů platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce.

Revize elektrospotřebičů Praha revize elektrospotřebičů Praha

U provádění revize elektrospotřebičů a elekro nářadí počítáme s drobnými opravami. Při zjištěné větší závadě Vám doporučíme, zda elektrospotřebič nebo nářadí opravit anebo vyřadit s ohledem na cenu za opravu, která by mohla být vetší nežli zakoupení nového elektrospotřebiče nebo nářadí.

  Proč provádět revize elektrospotřebičů revize elektrospotřebičů

  • revize elektrospotřebičů vyžadují normy, Zákoník práce a legislativa
  • revize elektrospotřebičů poskytují právní ochranu provozovatele
  • může u vás revize elektrospotřebičů kontrolovat IP (Inspektorát Práce) - ZEJMÉNA PŘI ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
  • IBP vám může udělit blokovou pokutu do výše 2.000.000,- Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • revize elektrospotřebičů zamezí problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
  • pokud nemáte platné revize elektrospotřebičů, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektrospotřebičů zajistit
  • revize elektrospotřebičů a nářadí jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO
  Provádíme vstupní, periodické i mimořádné revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí, v domácnostech, institucích i firmách, revize zahradní techniky a kontroly elektrospotřebičů na uzemí Prahy a středočeského krajr

   Revize elektrospotřebičů Praha  revize elektrických spotřebičů

  - spotřebičů domácnost a podobné účely,
  - revize elektrospotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních a venkovních prostorách,
  - spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, ubytovny, kempy atp.),
  - revize spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnost,
  - elektrická nepřipevněná svítidla,
  - elektrická zařízení informační techniky,
  - přístroje spotřební elektroniky,
  - přístroje používané v laboratořích,
  - prodlužovací a odpojitelné přívody,
  - elektrické ruční nářadí,
  - ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.
  • Revize elektrospotřebičů Praha přenosných 
  • Revize elektrických spotřebičů Praha nepřenosných
  • Revize elektrospotřebičů- revize elektrického ručního nářadí kočky