wz
Revize Elektrospotřebičů Praha
Revize elektrospotřebičů Revize elektrických přístrojů Kontakt revizní technik Termíny revize spotřebičů Působnost revizní činnosti
ČSN 331600 ed.2 Ceny revizních prací Revize ručního nářadí Revize elektrických zeřízení Revize kancelářské a výpočetní techniky Revize spotřební elektrotechnika Revize zdravotní a laboratorní technika Rozdělení spotřebičů dle užívání Kontroly a revize elektrických spotřebičů zákony nařízení vlády vyhláška  HOROMĚŘICE OBEC Horoměřice Horoměřice.info RAGDOLL

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

revize elektrospotřebičů revize elektrospotřebičů
revize elektrospotřebičů Praha
Pravidelné a výchozí Revize

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrospotřebičů Praha

Revize elektrospotřebičů Plraha 6

revize elektro spotřebičů revize elektrospotřebičů Praha


REVIZE Elektrospotřebičů Praha 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Bytové domy Praha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 revizní technik hotely,ubytovny revize tiskárny      tiskárny,kopírky

Revize elektrospotřebičů Praha

školy, školky

kancelářské a průmyslové objekty

průmyslové a živnostenské provozy

ubytovny, hotely, hostely 

Pravidelné revize elektrospotřebičů pro firmy Praha 5,6 a okolí 

Pravidelné revize elektrospotřebičů podle ČSN 331600 ed.2.jsou důležitou částí naší práce.Mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti revizního technika, kvalitní a rychlé provedení revizních prací Pro moje zákazníky poskytuji také služby drobných oprav zjištěných závad elektrických spotřebičů přímo na místě.
Revize elektrospotřebičůse provádějí dle normy ČSN 331600 ed.2. Během provozování elektrospotřebičů platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce.

Revize elektrospotřebičů Praha 

U provádění revize elektrospotřebičů a elekro nářadí počítáme s drobnými opravami. Při zjištěné větší závadě Vám doporučíme, zda elektrospotřebič nebo nářadí opravit anebo vyřadit s ohledem na cenu za opravu, která by mohla být vetší nežli zakoupení nového elektrospotřebiče nebo nářadí.

  Proč provádět revize elektrospotřebičů 

  • revize elektrospotřebičů vyžadují normy, Zákoník práce a legislativa
  • revize elektrospotřebičů poskytují právní ochranu provozovatele
  • může u vás revize elektrospotřebičů kontrolovat IP (Inspektorát Práce) - ZEJMÉNA PŘI ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
  • IBP vám může udělit blokovou pokutu do výše 2.000.000,- Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • revize elektrospotřebičů zamezí problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
  • pokud nemáte platné revize elektrospotřebičů, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektrospotřebičů zajistit
  • revize elektrospotřebičů a nářadí jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO
  Provádíme vstupní, periodické i mimořádné revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí, v domácnostech, institucích i firmách, revize zahradní techniky a kontroly elektrospotřebičů na uzemí Prahy a středočeského krajr

   Revize elektrospotřebičů Praha  

  - spotřebičů domácnost a podobné účely,
  - revize elektrospotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních a venkovních prostorách,
  - spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, ubytovny, kempy atp.),
  - revize spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnost,
  - elektrická nepřipevněná svítidla,
  - elektrická zařízení informační techniky,
  - přístroje spotřební elektroniky,
  - přístroje používané v laboratořích,
  - prodlužovací a odpojitelné přívody,
  - elektrické ruční nářadí,
  - ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.
  • Revize elektrospotřebičů Praha přenosných 
  • Revize elektrických spotřebičů Praha nepřenosných
  • Revize elektrospotřebičů- revize elektrického ručního nářadí


  Obec Horoměřice  Horoměřice Rogdol prodej Obec Horoměřice